ผู้ประกอบการผลิตยาง

กำลังการผลิตยางแต่ละประเภท
กำลังการผลิตแต่ละโรงงาน
แสดง 141 ถึง 160 จาก 513 ผลลัพธ์
ชนิดรายชื่อผู้ประกอบการกำลังการผลิต (ตัน)
ยางแท่งการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 5 22,000
น้ำยางข้นบริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด สาขา กระบี่ 222,000
น้ำยางข้นบริษัท ที.ที.ลาเท็กช์ แอนด์โปรดักซ์ จำกัด 22,000
น้ำยางข้นบริษัท เอส เค ลาเท็คซ์ จำกัด22,000
น้ำยางข้นบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด 21,500
ยางแผ่นรมควันบริษัท เอ.ที.เอส.รับเบอร์ จำกัด 21,000
ยางแผ่นรมควันบริษัท เอ.ที.เอส.รับเบอร์ จำกัด 21,000
ยางแท่งการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม 20,000
ยางแผ่นรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปลายกานาชุมเห็ด จำกัด 20,000
ยางแผ่นรมควันบริษัท พัทลุง แอโกร เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 20,000
ยางแผ่นรมควันบริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด 20,000
น้ำยางข้นบริษัท ฟู่เหนียนรับเบอร์โปรดักซ์ จำกัด 20,000
ยางแผ่นรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปลายกานาชุมเห็ด จำกัด 20,000
ยางแผ่นรมควันบริษัท พัทลุง แอโกร เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 20,000
ยางแผ่นรมควันบริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด 20,000
ยางแท่งบริษัท มารวย เอส ที อาร์ จำกัด สาขาระยอง19,500
ยางแท่งบริษัท สุพารา จำกัด18,000
ยางแท่งบริษัท นาคิเทค จำกัด 18,000
น้ำยางข้นบริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด สาขา 118,000
น้ำยางข้นบริษัท มาร์เด็ค-ยะลา จำกัด 18,000