ผู้ประกอบการผลิตยาง

กำลังการผลิตยางแต่ละประเภท
กำลังการผลิตแต่ละโรงงาน
แสดง 41 ถึง 60 จาก 513 ผลลัพธ์
ชนิดรายชื่อผู้ประกอบการกำลังการผลิต (ตัน)
ยางแท่งบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา ทุ่งสง76,000
ยางแผ่นรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเขาพัฒนา จำกัด 76,000
ยางแผ่นรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเขาพัฒนา จำกัด 76,000
ยางแท่งบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด 75,000
ยางแท่งบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา อุดรธานี75,000
ยางแท่งบริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด 73,000
ยางแผ่นรมควันบริษัท ไทยพารา จำกัด 72,000
ยางแผ่นรมควันบริษัท ยูนิ-รับเบอร์ จำกัด สาขา ทุ่งสง72,000
ยางแผ่นรมควันบริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด 72,000
น้ำยางข้นบริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด 72,000
ยางแผ่นรมควันบริษัท ไทยพารา จำกัด 72,000
ยางแผ่นรมควันบริษัท ยูนิ-รับเบอร์ จำกัด สาขา ทุ่งสง72,000
ยางแผ่นรมควันบริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด 72,000
ยางแท่งบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย70,000
ยางแท่งบริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 69,600
น้ำยางข้นบริษัท หาดสินลาเท็กซ์ จำกัด 64,000
ยางแผ่นรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด 63,000
ยางแผ่นรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด 63,000
ยางแท่งบริษัท ตรังลาเท็กซ์ จำกัด 0000360,000
ยางแท่งบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขา พิษณุโลก 60,000