ข้าว

การผลิต
  • จำนวนครัวเรือน 17 ม.ค. 2563 4,261,031 ครัวเรือน
  • กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
โรงงาน
มูลค่าการนำเข้า และส่งออก
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.สหรัฐอเมริกา17,791
2.เบนิน12,974
3.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้8,900
4.สาธารณรัฐประชาชนจีน7,607
5.แคเมอรูน6,297
6.อื่นๆ67,643
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.เวียดนาม91.61
2.เมียนมาร์66.20
3.สหรัฐอเมริกา49.69
4.ไทย44.01
5.ญี่ปุ่น40.03
6. อื่นๆ146.93
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย261,2079,898,245
2.ข้าวเหนียว288,2401,457,876
3.ข้าวเปลือก1294
4.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)98,424
5.ข้าวเจ้าขาว3,539,56847,196,842
6.ข้าวนึ่ง233,1604,306,750
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย35,941,2524,728,273,631
2.ข้าวเหนียว5,382,585528,006,434
3.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)6,848,700779,408,518
4.ข้าวเจ้าขาว43,867,1223,025,841,338
5.ข้าวนึ่ง17,468,6701,756,740,532
ความต้องการใช้
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ16,468.81
2.ข้าวเหนียวนาปียาว14,528.10
3.ข้าวเหนียวนาปีสั้น14,331.25
4.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %7,783.73
5.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %6,758.08
6.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 22-23%6,939.64
7.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น >25% 6,625.38
8.ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ความชื้น 24-25% 14,019.26
9.ข้าวเปลือกนาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 14-15% 9,338.04
10.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 24-25% 8,239.45
11.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. >25% 7,800.01