สับปะรด

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.สับปะรดบริโภค9.22
2.สับปะรดโรงงาน6.49
โรงงาน
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           6
2.กาญจนบุรี           9
3.จันทบุรี           6
4.ชลบุรี           5
5.ตราด           7
6.นครนายก           1
7.นครปฐม           9
8.นครราชสีมา           2
9.นนทบุรี           1
10.ปทุมธานี           4
11.ประจวบคีรีขันธ์           33
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           2
14.พิษณุโลก           3
15.ภูเก็ต           1
16.ระนอง           1
17.ระยอง           3
18.ราชบุรี           4
19.ลำปาง           4
20.ลำพูน           1
21.ศรีสะเกษ           1
22.สมุทรปราการ           4
23.สมุทรสงคราม           1
24.สมุทรสาคร           12
25.สุพรรณบุรี           2
26.สุรินทร์           1
27.สุโขทัย           1
28.หนองคาย           1
29.อ่างทอง           1
30.เชียงราย           3
31.เชียงใหม่           4
32.เพชรบุรี           3
มูลค่าการนำเข้าส่งออก
น้ำสับปะรด 5.1497 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 3.6522
2. สิงคโปร์ 0.7840
3. ไทย 0.3881
4. กรีซ 0.1268
5. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0935
6. สหรัฐอเมริกา 0.0485
7. ออสเตรเลีย 0.0369
8. อินโดนีเซีย 0.0079
9. สเปน 0.0050
10. เบลเยียม 0.0033
สับปะรดทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล 0.0002 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. เนเธอร์แลนด์ 0.0002
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 8.1304 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 4.2808
2. ไทย 2.2760
3. สิงคโปร์ 1.1598
4. ญี่ปุ่น 0.4138
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 16.1891 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. อินโดนีเซีย 12.0888
2. ไทย 1.3113
3. ญี่ปุ่น 0.9370
4. สหรัฐอเมริกา 0.6167
5. สหราชอาณาจักร 0.4302
6. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 0.3601
7. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.2578
8. เคนยา 0.0505
9. ฟิลิปปินส์ 0.0482
10. สวิตเซอร์แลนด์ 0.0289
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 3.9188 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 3.0635
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.5476
3. ญี่ปุ่น 0.2942
4. สหรัฐอเมริกา 0.0135
สับปะรดแห้ง 0.0087 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหราชอาณาจักร 0.0082
2. ศรีลังกา 0.0005

มูลค่าการส่งออก (พ.ย. 2562)

น้ำสับปะรด 2,704.97 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. เนเธอร์แลนด์ 666.33
2. สหรัฐอเมริกา 616.33
3. อิหร่าน 203.77
4. สเปน 184.94
5. ไต้หวัน 143.48
6. ออสเตรเลีย 84.66
7. ญี่ปุ่น 77.61
8. เม็กซิโก 77.12
9. แคนาดา 65.40
10. อิตาลี 53.34
สับปะรดทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล 1,755.18 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 508.93
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 269.78
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 156.97
4. ญี่ปุ่น 110.92
5. เนเธอร์แลนด์ 94.02
6. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 70.12
7. สหราชอาณาจักร 57.74
8. สาธารณรัฐยูเครน 51.25
9. อิตาลี 36.25
10. เม็กซิโก 32.44
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 6,103.70 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 2,406.72
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 307.22
3. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 275.84
4. แคนาดา 245.38
5. อิหร่าน 209.12
6. โปแลนด์ 207.05
7. สาธารณรัฐประชาชนจีน 190.33
8. สหรัฐอาหรับ 172.76
9. ญี่ปุ่น 143.61
10. ชิลี 112.67
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 3,325.82 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 1,019.15
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 223.22
3. ญี่ปุ่น 209.43
4. ออสเตรเลีย 162.02
5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 126.56
6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 123.13
7. สหรัฐอาหรับ 103.89
8. สหราชอาณาจักร 88.50
9. อิหร่าน 87.55
10. สวีเดน 83.18
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 333.32 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 210.18
2. ญี่ปุ่น 41.98
3. ออสเตรเลีย 41.81
4. ฮ่องกง 8.41
5. สาธารณรัฐเกาหลี 6.83
6. สิงคโปร์ 3.79
7. กาตาร์ 3.28
8. ลาว 2.68
9. มาเลเซีย 2.51
10. แคนาดา 1.82
สับปะรดแห้ง 58.02 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 24.40
2. อินเดีย 6.74
3. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 4.17
4. ซาอุดิอาระเบีย 2.65
5. เม็กซิโก 2.65
6. สาธารณรัฐยูเครน 1.78
7. ออสเตรเลีย 1.56
8. ฟิลิปปินส์ 1.53
9. อิหร่าน 1.48
10. กรีซ 1.43