สับปะรด

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.สับปะรดบริโภค9.22
2.สับปะรดโรงงาน6.49
โรงงาน
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           6
2.กาญจนบุรี           9
3.จันทบุรี           6
4.ชลบุรี           5
5.ตราด           7
6.นครนายก           1
7.นครปฐม           9
8.นครราชสีมา           2
9.นนทบุรี           1
10.ปทุมธานี           4
11.ประจวบคีรีขันธ์           33
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           2
14.พิษณุโลก           3
15.ภูเก็ต           1
16.ระนอง           1
17.ระยอง           3
18.ราชบุรี           4
19.ลำปาง           4
20.ลำพูน           1
21.ศรีสะเกษ           1
22.สมุทรปราการ           4
23.สมุทรสงคราม           1
24.สมุทรสาคร           12
25.สุพรรณบุรี           2
26.สุรินทร์           1
27.สุโขทัย           1
28.หนองคาย           1
29.อ่างทอง           1
30.เชียงราย           3
31.เชียงใหม่           4
32.เพชรบุรี           3
มูลค่าการนำเข้าส่งออก
น้ำสับปะรด 5.6634 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ไทย 3.2416
2. ฟิลิปปินส์ 2.3744
3. ไซปรัส 0.0327
4. สหรัฐอเมริกา 0.0068
5. อินโดนีเซีย 0.0045
6. โปแลนด์ 0.0016
7. ไต้หวัน 0.0010
8. เวียดนาม 0.0005
9. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.0003
10. อินเดีย 0.0001
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 17.7114 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 14.7096
2. ไทย 3.0018
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 49.7653 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. อินโดนีเซีย 49.6605
2. ไทย 0.0490
3. มาเลเซีย 0.0199
4. ฟิลิปปินส์ 0.0190
5. ญี่ปุ่น 0.0074
6. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0044
7. สวิตเซอร์แลนด์ 0.0013
8. อิสราเอล 0.0011
9. ไต้หวัน 0.0008
10. ฮ่องกง 0.0007
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 1.2947 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ไทย 0.7571
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.5063
3. เวียดนาม 0.0238
4. ฟิลิปปินส์ 0.0075
สับปะรดแห้ง 0.1458 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ไทย 0.1456
2. ฟิลิปปินส์ 0.0002

มูลค่าการส่งออก (ส.ค. 2563)

น้ำสับปะรด 1,401.77 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 313.88
2. เนเธอร์แลนด์ 265.75
3. อิหร่าน 138.91
4. ญี่ปุ่น 108.45
5. สเปน 78.42
6. สหรัฐอาหรับ 73.91
7. อิตาลี 50.11
8. สาธารณรัฐเกาหลี 38.24
9. ออสเตรเลีย 30.95
10. สหราชอาณาจักร 28.55
สับปะรดทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล 1,470.30 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 522.96
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 156.57
3. เนเธอร์แลนด์ 101.49
4. ญี่ปุ่น 96.98
5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 80.72
6. สหราชอาณาจักร 65.78
7. สาธารณรัฐประชาชนจีน 56.87
8. ฝรั่งเศส 33.66
9. อิตาลี 26.66
10. โปแลนด์ 26.38
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 5,125.11 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 1,741.08
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 361.22
3. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 359.90
4. โปแลนด์ 231.64
5. แคนาดา 193.24
6. สาธารณรัฐอาหรับเยเมน 179.16
7. ซาอุดิอาระเบีย 146.43
8. ญี่ปุ่น 126.86
9. สหรัฐอาหรับ 125.55
10. ชิลี 116.78
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 2,225.53 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 771.86
2. ญี่ปุ่น 117.67
3. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 109.11
4. สวีเดน 87.44
5. สหราชอาณาจักร 82.91
6. ออสเตรเลีย 78.53
7. สหรัฐอาหรับ 75.20
8. ฟินแลนด์ 73.01
9. สาธารณรัฐประชาชนจีน 67.13
10. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 59.49
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 120.39 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 77.66
2. ญี่ปุ่น 9.44
3. ออสเตรเลีย 8.63
4. เมียนมาร์ 6.48
5. ซาอุดิอาระเบีย 2.05
6. สาธารณรัฐเกาหลี 2.04
7. กาตาร์ 1.94
8. คูเวต 1.93
9. สหรัฐอาหรับ 1.75
10. ลาว 1.46
สับปะรดแห้ง 54.28 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 20.27
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 5.05
3. สาธารณรัฐยูเครน 4.27
4. อินเดีย 4.23
5. โปแลนด์ 3.69
6. สหรัฐอาหรับ 3.25
7. ญี่ปุ่น 2.18
8. เบลารุส 2.03
9. อิสราเอล 1.79
10. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1.11