สับปะรด

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.สับปะรดบริโภค9.22
2.สับปะรดโรงงาน6.49
โรงงาน
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           6
2.กาญจนบุรี           9
3.จันทบุรี           6
4.ชลบุรี           5
5.ตราด           7
6.นครนายก           1
7.นครปฐม           9
8.นครราชสีมา           2
9.นนทบุรี           1
10.ปทุมธานี           4
11.ประจวบคีรีขันธ์           33
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           2
14.พิษณุโลก           3
15.ภูเก็ต           1
16.ระนอง           1
17.ระยอง           3
18.ราชบุรี           4
19.ลำปาง           4
20.ลำพูน           1
21.ศรีสะเกษ           1
22.สมุทรปราการ           4
23.สมุทรสงคราม           1
24.สมุทรสาคร           12
25.สุพรรณบุรี           2
26.สุรินทร์           1
27.สุโขทัย           1
28.หนองคาย           1
29.อ่างทอง           1
30.เชียงราย           3
31.เชียงใหม่           4
32.เพชรบุรี           3
มูลค่าการนำเข้าส่งออก
น้ำสับปะรด 1.0574 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 1.0227
2. ไซปรัส 0.0327
3. โปแลนด์ 0.0016
4. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.0003
5. อินเดีย 0.0001
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 15.4477 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 12.8177
2. ไทย 2.6300
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 1.8068 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. อินโดนีเซีย 1.7261
2. ไทย 0.0444
3. มาเลเซีย 0.0153
4. ฟิลิปปินส์ 0.0141
5. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0044
6. สวิตเซอร์แลนด์ 0.0013
7. ไต้หวัน 0.0008
8. ศรีลังกา 0.0005
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 0.5063 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.5063

มูลค่าการส่งออก (มี.ค. 2563)

น้ำสับปะรด 620.04 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 122.48
2. เนเธอร์แลนด์ 113.53
3. ญี่ปุ่น 87.51
4. อิหร่าน 57.49
5. สเปน 37.30
6. ออสเตรเลีย 17.37
7. อิตาลี 15.17
8. สาธารณรัฐเกาหลี 14.97
9. สหรัฐอาหรับ 14.75
10. อินเดีย 13.76
สับปะรดทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล 554.06 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 173.01
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 64.78
3. เนเธอร์แลนด์ 43.97
4. ญี่ปุ่น 39.38
5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 28.81
6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 25.71
7. สาธารณรัฐยูเครน 18.89
8. สหราชอาณาจักร 16.65
9. ฝรั่งเศส 15.34
10. ลิทัวเนีย 12.88
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 2,129.86 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 707.71
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 147.91
3. โปแลนด์ 111.65
4. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 107.56
5. แคนาดา 92.41
6. ซาอุดิอาระเบีย 90.39
7. เม็กซิโก 71.42
8. สาธารณรัฐอาหรับเยเมน 59.55
9. ออสเตรเลีย 57.69
10. สาธารณรัฐยูเครน 56.58
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 949.75 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 355.17
2. ญี่ปุ่น 51.40
3. ออสเตรเลีย 42.30
4. สหราชอาณาจักร 36.69
5. สวีเดน 35.77
6. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 35.40
7. เม็กซิโก 34.35
8. แคนาดา 22.37
9. เนเธอร์แลนด์ 22.07
10. สหรัฐอาหรับ 21.84
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 67.27 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 49.31
2. ออสเตรเลีย 5.85
3. ญี่ปุ่น 3.68
4. ซาอุดิอาระเบีย 1.97
5. สาธารณรัฐเกาหลี 1.42
6. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 1.26
7. กาตาร์ 1.19
8. ลาว 0.42
9. เมียนมาร์ 0.38
10. สหรัฐอาหรับ 0.36
สับปะรดแห้ง 6.82 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 2.38
2. ลิทัวเนีย 0.74
3. ญี่ปุ่น 0.68
4. อิตาลี 0.37
5. อินเดีย 0.34
6. มาเลเซีย 0.31
7. ออสเตรเลีย 0.30
8. นิวซีแลนด์ 0.29
9. สหรัฐอาหรับ 0.22
10. กรีซ 0.22