มะพร้าว

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.มะพร้าวแห้ง ใหญ่ 794.10
2.มะพร้าวแห้ง รอง658.11
3.มะพร้าวแห้ง เล็ก433.68
4.มะพร้าวแห้ง คละ676.00
5.เนื้อมะพร้าวแห้ง C8.62
โรงงาน
  • จำนวนโรงคัดบรรจุ 0 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ธ.ค. 2562)
 • กากเนื้อมะพร้าว 0.0001 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ศรีลังกา 0.0001
  น้ำมันมะพร้าว 164.1558 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. อินโดนีเซีย 136.2558
  2. มาเลเซีย 10.0226
  3. ฟิลิปปินส์ 9.8111
  4. ไต้หวัน 4.8801
  5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 0.8391
  6. ศรีลังกา 0.7897
  7. สวีเดน 0.4825
  8. เนเธอร์แลนด์ 0.4734
  9. อินเดีย 0.1747
  10. ออสเตรเลีย 0.1559
  มะพร้าว เป็นฝอย ทำให้แห้ง 236.0045 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 109.9920
  2. อินโดนีเซีย 74.7804
  3. ฟิลิปปินส์ 51.1879
  4. ศรีลังกา 0.0319
  5. สหราชอาณาจักร 0.0082
  6. นิวซีแลนด์ 0.0035
  7. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.0003
  8. สหรัฐอเมริกา 0.0002
  9. อินเดีย 0.0001
 • มูลค่าการส่งออก (ธ.ค. 2562)
 • กากเนื้อมะพร้าว 9.2189 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สหรัฐอเมริกา 6.6386
  2. ปากีสถาน 1.4857
  3. สวิตเซอร์แลนด์ 0.6194
  4. เกาะเรอุนยอง 0.3510
  5. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.1125
  6. เมียนมาร์ 0.0058
  7. สาธารณรัฐเช็ก 0.0054
  8. อินเดีย 0.0004
  น้ำมันมะพร้าว 271.4240 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ญี่ปุ่น 66.5296
  2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 29.4039
  3. ลาว 21.3506
  4. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 15.3772
  5. สาธารณรัฐเกาหลี 14.8333
  6. ฮ่องกง 13.8353
  7. ซาอุดิอาระเบีย 13.5539
  8. ฝรั่งเศส 12.2214
  9. สาธารณรัฐประชาชนจีน 10.8295
  10. คูเวต 8.1244
  มะพร้าว เป็นฝอย ทำให้แห้ง 1,942.1301 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,862.4034
  2. สหรัฐอเมริกา 31.1911
  3. ปากีสถาน 8.1782
  4. ตุรกี 5.8133
  5. ฮ่องกง 5.1108
  6. อิหร่าน 3.5260
  7. แคนาดา 3.2989
  8. บังกลาเทศ 2.3903
  9. คูเวต 1.7800
  10. สาธารณรัฐเกาหลี 1.7003
ความต้องการใช้